Spotkania z psychologiem „ Nie daj się złym myślom”

                           odbywają się w każdy wtorek w siedzibie OTA .

                          Najbliższe 21 i 28. 05.2019r. godz.16:00.