Zarząd OTA zaprasza członkinie

na spotkanie 04.06.2019r. godz. 16:00

w sali konferencyjnej Szpitala MSWiA.