Zarząd OTA informuje że w miesiącach
lipiec i sierpień nie będzie comiesięcznych spotkań
w pierwsze wtorki miesiąca.
Zapraszamy na spotkanie 04.09.2018 godz. 16:00
do Sali konferencyjnej Szpitala MSWiA.

Zarząd Olsztyńskiego Towarzystwa "Amazonki"
serdecznie zprasza członkinie na
XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi
w dniach 05-06.10.2018.
Zapisy, opłaty i biższe informacje w siedzibie Stowarzyszenia
w godz. 10-12 od poniedziałku do piątku.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 21.09.2018.