Zarząd  Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki” informuje:

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

odbędzie się w dniu 5 marca o godz. 16:00

w Ratuszu, sala 219 (II piętro, winda).

Zarząd OTA zaprasza członkinie

na spotkanie 05.02.2019r. godz. 16:00

w sali konferencyjnej Szpitala MSWiA.

siedziba naszego stowarzyszenia została przeniesiona do budynku głównego MSWiA